•  

  ОЛОН УЛСЫН ГУРВАН СТАНДАРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА 1 1111111111111111111111ISOOOOOS111 clock Ажиллах цаг:

  Даваа-Баасан 08:30-16:30

  Цус цуглуулах цаг: 08:30-13:00 Бямба, Ням гарагт амарна.

 • Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background

 • МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ БАРИМТ БИЧИГ

  МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ БАРИМТ БИЧИГ
  1 НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ БОДЛОГО
  1 НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ГАРЫН АВЛАГА
  1 Авто машин болон зогсоол ашиглалтын журам
  2 Ажилтан сонгон шалгааруулах, дадлагажуулан сургах, туршилтаар ажиллуулах журам
  3 Албан томилолтоор ажиллах журам
  4 Ахлах сувилагч эд хариуцагчийн ажиллах журам
  5 Аюулыг тогтоох эрсдэлийг бүртгэх, үнэлэх, бууруулах ажиллагааны журам
  6 Байгууллагын соёл, үйлчилгээнд мөрдөх дүрэм
  7 Бараа материал худалдан авах журам
  8 Дасан зохицох хөтөлбөрийн журам
  9 Дотоод аудит зохион байгуулах журам
  10 Ижил мэргэжилтний үнэлгээний журам
  11 Мөнгөн кассын үйл ажиллагааны журам
  12 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажиллах журам
  13 Өргөдөл, гомдолыг хүлээн авах, шийдвэрлэх, хяналт тавих журам
  14 Сонгон шалгаруулалтын журам
  15 Сэтгэл ханамжийн судалгааны журам
  16 Тооллого явуулахад баримтлах журам
  17 Төвийн цахим хуудас, Аппликейшний үйл ажиллагааны журам
  18 Төлбөр тооцоо гүйцэтгэх журам
  19 Тусламж үйлчилгээтэй холбоотой үүссэн тохиолдлыг бүртгэх, мэдээлэх, хариу арга хэмжээ авах журам
  20 Удидлагын дүн шинжилгээ хийх журам
  21 Удирдлагын зөвлөлийн ажиллах журам
  22 Үндсэн үйл ажиллагааны мэдээ, тайлан ирүүлэх журам
  23 Халдвар сэргийлэлт,хяналтын журам
  24 Хөдөлмөрийн дотоод журам
  25 Хүний нөөцийн төлөвлөлтийн журам
  26 Цалин хөлсний журам
  27 ЦССҮТ-ийн нууцлалын журам
  28 Цусны албаны мэдээллийн аюулгүй байдлын журам
  29 Цусны донорыг алдаршуулах, урамшуулах журам
  30 Цусны салбар төвүүдийн жилийн үйл ажиллагааг дүгнэх журам
  31 Цусны сонор сэрэмжийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх журам
  32 Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалт эрхлэх журам
  33 Эрдэм шинжилгээний журнал клубын үйл ажиллагааны журам
  34 Явуулын хэлбэрээр цус цуглуулах үйл ажиллагааны журам
  35 ЦССҮТ-д хурал зохион байгуулах журам
  36 ХЭМАБ- ын менежментийн тогтолцоонд гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийх журам
  37 ХЭМАБ- ажиллах журам
  38 ХЭМАБ- бодлого зорилго тодорхойлох журам
  39 Аюултай тохиолдол, үл тохирлыг, удирдах үйл явц
  40 ХЭМАБ- аюулыг, эрсдэлийг тодорхойлох, зохицуулах журам
  41 ХЭМАБ-баримтжуулсан мэдээллийг зохицуулах журам
  Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлах хориотой.