•  

  ОЛОН УЛСЫН ГУРВАН СТАНДАРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА 1 1111111111112a01fgdfgdfgfgsds51111111111111 clock Ажиллах цаг:

  Даваа-Баасан 08:30-16:30

  Цус цуглуулах цаг: 08:30-13:00 Бямба, Ням гарагт амарна.

 • Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background

 • ЦССҮТ-ИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН

  ЦУС СЭЛБЭЛТ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН 2023-2026 ОНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  ЦССҮТ-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  1 ЦУС СЭЛБЭЛТ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН 2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  2

  “ЦУСНЫ ДОНОРЫН ДЭЛХИЙН ӨДӨР-2022”-ЫГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨэРҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  2022 оны “Цусны донорын дэлхийн өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх удирдамж

  3

  “ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН 2022 ОНЫ ҮЗЛЭГ, ТООЛЛОГО” ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн 2022 оны улсын үзлэг тооллого “ГАРЫН АВЛАГА”

   

  ЦССҮТ-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН
  1

  Төгсөлтийн дараах мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад эмнэлгийн мэргэжилтэн болон, бусад мэргэжилтэнг богино хугацаагаар өндөр хөгжилтэй улсад суралцуулах 2022-2025 оны чиглэлийн дагуу цссүт-ээс хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа

  1 ISO 9001 стандартын магадлах аудитын тайлан
  1 ISO 45001 стандартын Анхдагч баталгаажуулалтын аудитын тайлан
  1 Төвийн алба, тасгийн 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүн
  1 ЦУС СЭЛБЭЛТ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН 2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
  1  ТӨВИЙН 2022 ОНЫ ДОТООД АУДИТЫН ТАЙЛАН
  1 ЦССҮТ-ийн 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтэд хийсэн хяналт шинжилгээний танилцуулга
  1 ЦУС СЭЛБЭЛТ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН 2021 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН
  1 БАЙГУУЛЛАГЫН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН
  1 ОСЛЫГ ТЭГЛЭХ, ОСОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН
  1 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ, АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛАГ
  1 ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ
  Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлах хориотой.