•  

  ОЛОН УЛСЫН ГУРВАН СТАНДАРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА 1 1111111111112a01fgdfgdfgfgsds51111111111111 clock Даваа-Баасан 08:30-16:00 Бямба, Ням гарагт амарна.
 • Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background

 • Төвийн захирлын тушаал

  Огноо

  Төвийн захирлын тушаал

  Дугаар

  2021.06.02 Хөрөнгө бүртгэлд тусгах тухай А/30
  2021.06.02 “Цусаа бэлэглэж, цохилох зүрх бүхнийг аваръя” аян зарлах тухай А/29
  2021.05.25 Залуучуудыг хөгжлийн салбар зөвлөл байгуулах тухай А/24
  2021.05.24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/22
  2021.05.20 Хандив орлогод бүртгэх тухай A/19
  2021.03.31 Цусны донор, донор зохион байгуулагчид олгох урамшуулалыг шинэчлэн батлах тухай А/09
  2021.03.31 Алба, зөвлөл, хороо, багийг шинэчлэн байгуулах тухай А/10
  2021.03.16 Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх тухай А/07
  2021.01.11 Төвийн үйл ажиллагааны бэлэн байдлыг хангах зарчим арга хэмжээний тухай А/03
  2020.11.23 Эд хөрөнгийн тооллого хийх тухай А/58
  2020.11.12 Гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдлын үед ЦССҮТ-ийн ажиллах журам батлах тухай А/51
  2020.11.12 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай А/50
  2020.11.05 Томуу, томуу төст өвчнөөс уррьдчилсан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах тухай А/49
  2020.10.27 Дотоод аудит зохион байгуулах тухай А/47
  2020.10.26 Эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах тухай  А/45
  2020.09.10 Аяны удирдамж, төлөвлөгөө батлах тухай  А/35
  2020.09.10 Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах тухай А/34
  2020.08.24 Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах нөөц бүрдүүлэх тухай А/31
  2020.05.15  “Цусны донорын дэлхийн өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай A21
  2020.04.27 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай А/20
  2020.04.27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/19
  2020.02.21 Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах тухай А/13
  2020.02.21  Хариуцлгатай эргүүл, жижүүр томилох тухай А/12
  2017.01.27 Журам батлах тухай А/10
  2020.01.27 Алба, зөвлөл, хороо багийг шинэчлэн байгуулах тухай  А/09
  2017.01.13 Шалгалтын ажлын хэсэг томилох тухай А/07
  2020.01.03 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/03
  2020.01.03 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/02
  2019.12.20 Оны шилдэг алба, тасаг, баг, комисс, ажилтнуудыг шалгаруулж шагнах тухай А/65
  2019.11.22 Дотоод аудит зохион байгуулах тухай А/59
  2019.11.14 Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг зохион байгуулах тухай  А/57
  2019.01.15 Алба, зөвлөл, хороо багийг өөрчлөн байгуулах тухай А/56
  2019.10.21 Дотоод аудит зохион байгуулах тухай  А/55
  2019.10.21 Дотоод аудит зохион байгуулах тухай А/52
  2019.10.14 Төлбөртэй тусламж, үйлчилгээний жагсаалт батлах тухай  А/51
  2019.10.09 Шалгалт зохион байгуулах тухай А/48
  2019.08.26 Ахмадын сан байгуулах тухай А/44
  2019.08.26 Төвийн ахмадын зөвлөл байгуулах тухай А/43
  2019.08.26 Дуудлага худалдаа зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай А/42
  2019.08.23 Хөрөнгө бүртгэлт тусгах тухай  A/41
  2019.08.02  Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/39
  2019.07.03  Хариуцлгатай эргүүл, жижүүр томилох тухай А/35
  2019.06.24  Тооллого явуулах тухай А/33
  2019.05.23  Төвийн ажиллагсдыг хепатитын В вирусын эсрэг Дархлаа тогтоц тодорхойлох шинжилгээнд хамруулах ажлын зардал гаргах тухай А/29
  2019.05.17 Хурлын заалны түрээсийн үнэ батлах тухай А/25
  2019.04.10 Чанарын гадаад үнэлгээний багцын төлбөр батлах тухай А/21
  2019.04.10 Мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай А/20
  2019.03.29 “Цусны донор, донор зохион байгуулагчид олгох урамшууллыг шинэчлэн батлах тухай А/17
  2019.03.29 “Цусны донорын дэлхийн өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай  А/16
  2019.02.01 Алба, зөвлөл, баг шинэчлэн байгуулах тухай А/11
  2019.02.01 Хариуцлгатай эргүүл, жижүүр томилох тухай A/10
  2019.01.23 Хоол унааны хөнгөлөлт, нэмэгдэлд өөрчлөлт оруулах тухай А/08
  2019.01.02 Бүтэц орон тоо батлах тухай А/01
  2018.12.28 Хариуцлгатай эргүүл, жижүүр томилох тухай A/74
  2018.09.24 Програм хангамж хөгжүүлэх тухай А/53
  2020.11.23 Эд хөрөнгийн тооллого хийх тухай А/58
  2020.11.12 Гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдлын үед ЦССҮТ-ийн ажиллах журам батлах тухай А/51
  2020.11.12 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай А/50
  2020.11.05 Томуу, томуу төст өвчнөөс уррьдчилсан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах тухай А/49
  2020.10.27 Дотоод аудит зохион байгуулах тухай А/47
  2019.02.01 Хариуцлгатай эргүүл, жижүүр томилох тухай A/10
  2019.01.23 Хоол унааны хөнгөлөлт, нэмэгдэлд өөрчлөлт оруулах тухай А/08
  2019.01.02 Бүтэц орон тоо батлах тухай А/01
  2018.12.28 Хариуцлгатай эргүүл, жижүүр томилох тухай A/74
  2018.09.24 Програм хангамж хөгжүүлэх тухай А/53
  2018.09.05 Комисс томилох тухай А/49
  2018.08.27 Ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулах тухай А/45
  2018.08.08 “Хөдөлгөөн-Эрүүл мэнд” спорт өдөрлөгийн үйл ажиллагааны зардал гаргах тухай А39
  2018.08.06 Нийгмийн хамгааллыг дэмжих сарыг зохион байгуулах тухай А/38
  2018.07.09 Хариуцлгатай эргүүл, жижүүр томилох тухай A/34
  2018.07.02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/32
  2018.06.26 Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний үнэ тариф шинэчлэн батлах тухай А/30
  2018.06.26 Үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн тооллого явуулах тухай  А/29
  2018.05.07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/25
  2018.03.16 Чанарын менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх тухай А/17
  2018.03.16 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/16
  2018.01.24 Дүрэм, бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай А/06
  2018.01.15 Алба, зөвлөл, баг шинэчлэн байгуулах тухай А/04
  2018.01.15 Албан даалгавар хэрэгжүүлэх тухай А/03
  2018.01.03 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/02
  2017.11.27 Төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвийн  захирал, дарга нарт 2/4369
  2017.11.17 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/37
  2017.11.08 Албан даалгвар 2/4047
  2017.07.17 Аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, төв эмнэлэг тусгай мэргэжлийн төвийн дарга, захирал нарт 2/2708
  2017.07.03 Хариуцлгатай эргүүл, жижүүр томилох тухай  A/24
  2017.06.14 Шилэн дансны хууль, шинэчилсэн журмыг хэрэгжүүлэн ажиллах тухай A/21
  2017.06.02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай A/18
  2017.05.30 Шагнал, урамшуулал олгох тухай  А/16
  2017.04.28 Журам батлах тухай A/15
  2017.04.10 Эрүүл мэндийн ажилтныг үзлэг, шинжилгээ, эмчилгээнд хамруулах тухай 02
  2017.02.22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  А/08
  2017.02.20 Ахмад ажиллагсдад хүндэтгэл үзүүлэх тухай А/07
  2017.02.20 Хариуцлага тооцох тухай Б/14
  2017.02.20 Хариуцлгатай эргүүл, жижүүр томилох тухай A/06
  2017.01.13 Дотоод аудит хийх тухай А/03
   2017.1.10 Журам батлах тухай А/2
   2016.12.26 Хариуцлгатай эргүүл, жижүүр томилох тухай  а/62
   2016.12.26 Хөрөнгө акталж, бүртгэлээс хасах тухай  а/64
   2016.12.23 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  а/60
   2016.12.21 Мөнгөн урамшуулал олгох журмыг шинэчлэн батлах тухай а/59 Хавсралт
   2016.12.20 Цусны донорыг алдаршуулах, урамшуулах журам батлах тухай  а/52
   2016.12.20 Үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн тооллго явуулах тухай  а/55
   2016.12.20 Хөрөнгө бүртгэлд тусгах тухай  а/56
   2016.12.19 Урамшуулал олгох тухай  а/49
   2016.12.19 Шагнал олгох тухай  а/48
  2016.12.02 Хөрөнгө хүлээн авах тухай а/43
  2016.12.02 Урамшуулал олгох тухай  а/41
  2016.12.02 Норм батлах тухай а/42
  2016.11.08 Ёанал гомдлын хороо байгуулахтухай  а/39
  2016.10.24 Ажлын байран дахь хувцаслалтын журам батлах тухай а/36
  2016.09.21 Гарын авлага ашиглах тухай a/35
  2016.08.26 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  а/32
  2016.08.10 Үүрэг даалгавар биелүүлэх тухай a/31
  2016.07.01 Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилох тухай a/26
  2016.07.01 Үндсэн үйл ажиллагааны мэдээ, тайлан ирүүлэх, жилийн ажил дүгнэх журам батлах тухай a/27
  2016.06.27 Хариуцлагатай эргүүл, жижүүр томилох тухай a/25
  2016.02.20 Ахмад ажиллагсдад хүндэтгэл үзүүлэх тухай А/07
  2016.06.07 Халдварын сэргийлэлт, хяналтын багийн бүрэлдэхүүн, журам тухай a/24
  2016.03.28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай а/15
  2016.06.02 Алба, зөвлөл, баг шинэчлэн батлах тухай a/23
   2016.05.12 Бүтэц орон тоо батлах   а/21
   2013.12.30 Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам батлах тухай  а/62
  Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлах хориотой.